Mesleki Yeterlilik Nedir?

Bilgi, Beceri ve Yetkinlik sahibi olduğunun göstergesi midir? Bireyler için avantajı nedir?