Şengül DEMİR

İçsel yolculuk, içe bakıştır. Yüksek benliğimizin keşfidir. Evrenle aynı titreşimde olabilmek, evrenin kurallarına uygun hareket etmektir.